Demetra finans blog

www.demetra.dk og www.teknisk-analyse.dk
Søg
Effekten af stoppet på den udvidede arbejdsløshedsunderstøttelse i USA
Publiseret af Peter Jensen i Konjunktur • 25-06-2010 13:43:03


Den amerikanske regering har ikke forlænget den udvidede understøttelsesordning EUC. Hvad effekt har det? Først skitseres lige strukturen på arbejdsløshedsunderstøttelse i USA, der kan inddeles i 3 niveauer:

1) Den lokale stats understøttelse - normalt 26-27 uger

2) Regeringens ’Emergency Unemployment Compensation’ - EUC. Ved udløb af de normale 26 ugers understøttelse under punkt 1) er der i 2008 oprettet et ekstraordinært program, hvor ledige kan fortsætte. Det er inddelt i 4 niveauer:
Tier 1: 20 uger (er tilgængeligt i alle stater)
Tier 2: 14 uger (er tilgængeligt i alle stater)
Tier 3: 13 uger (kun i stater med høj arbejdsløshed - aktuel 48 stater)
Tier 4: 6 uger (kun i stater med høj arbejdsløshed - aktuel 32 stater)

3) Fælles regerings- og statsunderstøttelse - udvidet ordning. Efter at ledige har opbrugt EUC programmet er det op til den enkelte stat om de vil udvide med ekstra 13 eller 20 uger.

Regeringen har besluttet ikke at forlænge EUC ordningen (punkt 2) efter udløb den 2. juni. Der kommer altså ingen nye ind i dette program, og de eksisterende udløber, når perioden i deres respektive Tier-gruppe udløber.
Når ledige har opbrugt den normale understøttelsesordning på 26 uger (punkt 1) er det altså op til staterne om de vil forlænge som under punkt 3). Ovenstående graf viser, at 54% af de ledige har opbrugt 26 ugers understøttelse. Ifølge US Labor Department har 6.8 millioner overskredet 27 ugers understøttelse og 5.3 millioner er på udvidede ordninger og fra næste uge står 1.3 millioner uden understøttelse. Dette tal vil stige uge for uge.